ເຫດການ? CTIS? 3JN32.

CTIS ເປັນອຸປະກອນມືຖືທີ່ມີຫົວຂໍ້ການວາງສະແດງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແລະຜະລິດຕະພັນອຸປະກອນຕໍ່ພ່ວງຂອງມັນໃນປີ 2021. KEJA ເຊົ່າພື້ນທີ່ 36 ຕາແມັດ.
ເລກທີ່ບູດ:? 3JN32,? ຫ້ອງ N3.
ໃຫ້ພວກເຮົາພົບກັນທີ່ນີ້.


ເວລາປະກາດ: ມິຖຸນາ -03-2021